जय भोले शंकर - विनोद शर्मा विश     

pic

ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय,
ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय।

हे !  नागेश्वराय  हे ! त्रिलोचनाय,
हे ! विश्वेश्वराय   हे ! महादेवाय।
हे !  जटाधारी    हे ! गंगाधराय,
ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय।।

ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय,
ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय।।

हे !  बाघाम्बर   हे !  लिंग रूपाय,
हे ! वर्षभध्वजायु हे ! दिगम्बराय।
हे ! नीलकंठाय  हे ! जगदीश्वराय,
ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय।।

ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय,
ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय।।

हे !  शिव सत्याय  हे !  सुरेश्वराय,
हे ! रामेश्वरम  हे !  काशीनाथाये।
हे ! जगकल्यानंम हे ! उमावराय।
ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय।।

ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय,
ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय।।
----विनोद शर्मा, दिल्ली
 

Share this story