गली गली मा घूमै दलाल - हरी राम यादव

 
pic

यहि देशवा में होत बाटय,
     भइया गजबै कमाल हो।
मेहनतकश से ज्यादा घूमै,
     गली गली मा दलाल हो ।
जै करै दिन भै कमाई बाबू,
     वह के 'हरी' हाल बेहाल हो ।
दलाली करै वाले दलाल,
     जीवन मा खूबै निहाल हो।

कहैं यहि देशवा के नेता,
     खत्म होइगै भ्रष्टाचार हो ।
लेकिन दलाली के दलदल मा,
    देशवा करत बा विहार हो।
करा तनी देशवा के प्रधान,
   यहि रोग पै विचार हो,
कैसी मिटी अपने देशवा से,
    दलाली कै बढ़त व्यापार हो।।
 - हरी राम यादव, अयोध्या , उत्तर प्रदेश 
   Ph no -  7087815074
 

Share this story